2020-01-27T05:57:28+00:00

Francisova turbina

Francisova turbina visoke efikasnosti za niskopadne i spiralne turbine za srednji ili veliki pad može se isporučiti kao:

 • Spiralna Francisova turbina, pad do 200 m
 • Francisova turbina sa otvorenim dovodom, pad od 1,5 do 10m
 • Sa horizontalnom ili vertikalnom osovinom
 • Radno kolo je pričvršćene za osovinu generatora ili na sklop generator-turbine sa 3-4 ležaja
 • Radno kolo je izrađeno zavarivanjem ili obradom na CNC mašinama od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika otpornog na habanje
 • Kompletan raspon specifičnih brzina dizajna radnog kola dizajniran je za optimalnu sinhronu brzinu
 • Hidrauličan ili električan pogon sprovodnog aparata
 • Bezkontaktno zaptivanje osovine - bez održavanja
 • Mnogobrojne mogućnosti prilagođavanja željama i zahtevima kupaca.

2020-01-27T07:12:49+00:00

Peltonova turbina

Peltonove turbine visokog pada sa odličnim performansama kod delimičnog opterećenja:

 • Raspon pada od 30m do 1000m
 • Horizontalna osa sa 1-3 mlaznice
 • Vertikalna osa sa 2-6 mlaznica
 • Radno kolo je pričvršćeno za osovinu generatora ili na sklop generator-turbine sa 3-4 ležaja
 • Radno kolo je izrađeno zavarivanjem obradom na CNC mašinama od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika otpornog na habanje
 • Mlaznice su sa električnim ili hidrauličnim pogonom
 • Dizajn zaptivanja osovine bez održavanja.
 • Mnogobrojne mogućnosti prilagođavanja željama i zahtevima kupaca.

2020-01-27T07:26:53+00:00

Kaplanove turbine

Opis proizvoda:

 • Raspon pada do 30m
 • Horizontalna, vertikalna ili iskošena osa
 • Radno kolo je pričvršćene za osovinu generatora ili na sklop generator-turbine sa 3-4 ležaja
 • 3-6 pokretnih lopatica radnog kola
 • Dvostruko ili jednostruko regulisane turbine
 • Spiralne, poluspiralne, Cevne turbine, S-turbine, Šahtne-turbine
 • Direktno vezane ili preko kaiša ili zupčanika (multiplikator)
 • Mnogobrojne mogućnosti prilagođavanja željama i zahtevima kupaca

2020-01-27T08:10:30+00:00

Dijagonalne turbine

Dvostruko regulisan protok dijagonalne turbine za srednji pad nudi odlične prednosti:

 • Ppad do 70 m
 • Spiralni tip turbina
 • Regulacione lopatice radnog kola i sprovodni aparat omogućavaju visoku efikasnost kod širokog raspona protoka sa sličnom efikasnošću kod delimičnog opterećenja kao kod Kaplanovih turbina. Regulacione lopatice radnog kola su slične konstrukcije kao kod Kaplanove turbine.
 • Pogodne su za elektrane sa velikim varijacijama nivo što rezultuje veću godišnju proizvodnju
 • Mnogobrojne mogućnosti prilagođavanja željama i zahtevima kupaca