Product Description

Opis proizvoda:

  • Raspon pada do 30m
  • Horizontalna, vertikalna ili iskošena osa
  • Radno kolo je pričvršćene za osovinu generatora ili na sklop generator-turbine sa 3-4 ležaja
  • 3-6 pokretnih lopatica radnog kola
  • Dvostruko ili jednostruko regulisane turbine
  • Spiralne, poluspiralne, Cevne turbine, S-turbine, Šahtne-turbine
  • Direktno vezane ili preko kaiša ili zupčanika (multiplikator)
  • Mnogobrojne mogućnosti prilagođavanja željama i zahtevima kupaca

u saradnji sa našim partnerima:

S.VAR-LOGOTIP