Vodna energija

Za industrijo, podjetja in zasebne uporabnike je danes, bolj kot kadarkoli prej, izredno pomembna varna in učinkovita oskrba z energijo. Zahteve za izrabo tradicionalnih energetskih virov kot so premog, mineralna olja, zemeljski plin in jedrska energija so vedno strožja, saj imajo velik vpliv na okolje. Zmanjšanje zalog fosilnih goriv bo povzročilo neizbežno zvišanje cen energije, poleg tega pa še ne poznamo primerne tehnologije odlaganja in shranjevanja radioaktivnih jedrskih odpadkov.

Ravno zato je pomemben osnovni premik k obnovljivim virom energije. Več stoletij je je vodna energija igrala pomembno vlogo za človeštvo, v prihodnosti pa se bo še bolj uveljavila. Številna dejstva podpirajo uporabo vode kot energetskega

Hidroelektrarne

Obnovljivi viri energije so prihodnost naše generacije in generacije naših otrok. Ponosni smo, da smo del prihodnosti. Vstopite v prihodnost z nami, s podjetjem HidropoWer.

  • Velike količine vode, nizki padci
  • So občutljive na dvig spodnje vode zaradi zmanjšanja neto padca in posledično izhodne moči
  • Dovod in odvod sta običajno zasnovana kot odprti kanal (turbina vgrajena neposredno za jezom)

Primerni tipi turbin:
hydropower Kaplanove turbine
hydropower Francisove turbine v jašku
hydropower Običajno je potreben prenos med turbino in generatorjem

  • Majhne količine vode, visoki padci
  • So neobčutljive na dvig spodnje vode zaradi velikih neto padcev
  • Dovod vode običajno preko tlačnega cevovoda. Zaradi izogiba vodnemu udaru so potrebni daljši zapiralni časi

Primerni tipi turbin:
hydropower Spiralne Francisove turbine
hydropower Peltonove turbine
hydropower Običajno prenos med turbino in generatorjem ni potreben