Opis produkta

Projektiramo in izdelujemo tudi hidromehansko opremo:

Vtočne rešetke:

  • Fine in grobe
  • Popolnoma prilagojene zahtevam in željam naročnika

Čistilni stroji:

  • Elektro ali hidravlični pogon

Zapornice:

  • Električen, hidravličen ali ročen pogon