Opis produkta

Projektiramo in izdelujemo in dobavljamo celotno elektro opremo, potrebno za delovanje hidroelektrarn:

  • Turbinski regulatorji
  • Avtomatika in upravljanje
  • Generatorji
  • Nizkonapetostna in srednjenapetostna elektro postrojenja
  • Transformatorji
  • Monitoring in diagnostika
  • Sinhronizacija
  • Vzbujanje