2020-01-27T10:20:39+00:00

Франсис турбини

 • Спирална Францис турбина; пад до 200м
 • Францис турбини со отвор; пад од 1,5м до 10м
 • Хоризонтална или вертикална осовина.
 • Ранерот е поставен на осовината од генераторот или на склоп турбина/генератор со 4 лежишта
 • Ранер заварен или ЦПУ произведен од не'рѓосувачки челик отпорен на абење од висок степен
 • Комплетен опсег на дизајн на ранерот приспецифични брзини за оптимална селекција према синхроната брзина
 • Хидрауличен или електричен погон за механизкот за влезните вратички.
 • Дизајн на безконтактно заптивање на оската - без одржување
 • Бројни опции за прилагодување според желбите и барањата на клиентот.

2020-01-27T06:22:42+00:00

Пелтон турбини

Пелтон турбини за голем пад и одлични перформанси за делумно оптоварување:

 • Опсег на падот од 30 m до 1000 m
 • Хоризонтална оска со 1 до 3 млазници
 • Вертикална оска со 2 до 6 млазници
 • Ранерот е поставен на вратилото на генераторот или на склоп турбина/генератор со 4 лежишта
 • Ранер заварен или ЦПУ произведен од не’рѓосувачки челик отпорен на абење од висок степен
 • Млазници активирани со електричен или хидрауличен погон
 • Дизајн на безконтактно заптивање на оската – без одржување

2020-01-27T10:18:00+00:00

Каплан турбини

 • Опсег на падот до 30m
 • Хоризонтална, вертикална или наклонета осовина
 • Ранерот е поставен на вратилото на генераторот или на склоп турбина/генератор со 3 или 4 лежишта
 • 3 до 6 ранери
 • Двојни и единечни регулирани турбини
 • Спирални, полу-спирални, саксо-турбини, С-турбини, пит-турбини
 • Директно поврзување или преку ремен или редуктор
 • Бројни опции за прилагодување според желбите и барањата на клиентот

2020-02-03T20:36:16+00:00

Електрична опрема

Нудиме:

 • Турбинско управување
 • Автоматика и контрола
 • Генератори на електрична енергија
 • Прекинувачи
 • Електрична опрема
 • Мониторинг и дијагностицирање
 • Синхронизација
 • Возбуда

2020-01-27T10:16:28+00:00

Дијагонални турбини

 • Опсег на падот до 70м
 • Повеќе видови на спирални турбини
 • Регулираните сечила на ранерот и усмерувачките перки обезбедуваат висока ефикасност во широк опсег на проток со слична ефикасност при делумно оптоварување кај Каплан турбините. Подесувачката конструкција на перките од ранери е многу слична на онаа кај Каплан турбината.
 • Погоден за електрани со широка варијација на проток што резултира во поголемо годишно производство
 • Бројни опции за прилагодување според желбите и барањата на клиентот