Product Description

Каплан-турбината со своите прилагодливи усмерувачки перки и сечилота на ранерот овозможува оптимално искористување на променливиот тек на водата во случаи на помали падови при поголеми протоци:

  • Опсег на падот до 30m
  • Хоризонтална, вертикална или наклонета осовина
  • Ранерот е поставен на вратилото на генераторот или на склоп турбина/генератор со 3 или 4 лежишта
  • 3 до 6 ранери
  • Двојни и единечни регулирани турбини
  • Спирални, полу-спирални, саксо-турбини, С-турбини, пит-турбини
  • Директно поврзување или преку ремен или редуктор
  • Бројни опции за прилагодување според желбите и барањата на клиентот

во соработка со нашиот партнер

S.VAR-LOGOTIP