Product Description

Ефикасни Франсис турбини со висока ефикасност за мал пад, за среден до висок пад, може да се обезбедат како:

  • Спирална Францис турбина; пад до 200м
  • Францис турбини со отвор; пад од 1,5м до 10м
  • Хоризонтална или вертикална осовина.
  • Ранерот е поставен на осовината од генераторот или на склоп турбина/генератор со 4 лежишта
  • Ранер заварен или ЦПУ произведен од не’рѓосувачки челик отпорен на абење од висок степен
  • Комплетен опсег на дизајн на ранерот приспецифични брзини за оптимална селекција према синхроната брзина
  • Хидрауличен или електричен погон за механизкот за влезните вратички.
  • Дизајн на безконтактно заптивање на оската – без одржување
  • Бројни опции за прилагодување според желбите и барањата на клиентот.

во соработка со нашиот партнер

S.VAR-LOGOTIP