Product Description

Дијагонална турбина со двојно регилиран проток за среден пад нуди одлични предности:

  • Опсег на падот до 70м
  • Повеќе видови на спирални турбини
  • Регулираните сечила на ранерот и усмерувачките перки обезбедуваат висока ефикасност во широк опсег на проток со слична ефикасност при делумно оптоварување кај Каплан турбините. Подесувачката конструкција на перките од ранери е многу слична на онаа кај Каплан турбината.
  • Погоден за електрани со широка варијација на проток што резултира во поголемо годишно производство
  • Бројни опции за прилагодување според желбите и барањата на клиентот