За нас

Природата создала водотеци, секој различен од другиот. Оваа уникатна карактеристика на водотеците води до уникатни решенија во претворање на потенцијална енергија во електрична енергија.

Производството на турбини и инженерството од вода-до-проводник се основните активности на компанијата Hidropower, насочени кон развој на целосна понуда на услуги за инвеститорите во мали хидроцентрали.

Ние ги претвораме очекувањата на нашите клиенти во резултати, од идеја до конечна реализација.

Нашите повеќегодишни искуства со сопствените хидроцентрали (200, 230 и 400kW) се од голема помош кога станува збор за задоволување на потребите на нашите клиенти. Ние ги користиме сите стекнати искуства, познавање и знаење како да постигнеме максимални финансиски резултати на одделни објекти во сите наши претстојни проекти.

Клучни карактеристики

 • Компактни и некомплицирани единици

 • Економичност

 • Монтирање и тестирање во работилница

 • Решение согласно индивидуалните потреби – Секоја турбина е индивидуално дизајнирана согласно параметрите на локацијата на клиентот

 • Докажани хидраулични форми, решенија и концепти за единици за турбини

 • Нумерички проток симулација и стрес-деформација анализи

 • Дизајнирани 3-димензионални CAD, CAM и CNC произведени

 • Долга традиција на производство на турбини и непроценливи години искуство со нашите сопствени хидроелектрани

 • Брза реакција

 • Услуга од вода-до-проводник

 • Решенија поволни за животната средина со користење само-подмачкувачки лежишта

Придобивки

Одличен сооднос цена-перформанси
Кратко време за испорака, инсталирање и пуштање во работа
Намалени трошоци за градежни работи и инвестициски трошоци
Ниски трошоци за работа и одржување
Високи перформанси; ефикасност и годишно производство на енергија
Висока сигурност и долг животен век
Short payback periods and high investment security
Краток период за отплата и висока сигурност на инвестицијата
Оптимизирано годишно производство на енергија
Единствен извор на снабдување, одговорност
Обука за персоналот кој ќе работи кај клиентот и пост-продажни услуги
Брзо пуштање во работа на целосните системи
Обука на персоналот за работа и одржување, пост-продажни услуги
Чиста и обновлива енергија и мало влијание врз животната средина

Нашата визија

Производството на турбини и од вода-до-проводник инженерството се основни активности на компанијата Hidropower, со цел развој на целосна понуда на услуги за инвеститори во мали хидроелектрани. Ние ги претвораме очекувањата на нашите клиенти во резултати, од идеја до финална реализација.

 

партнери