Product Description

Dvostruko regulisan protok dijagonalne turbine za srednji pad nudi odlične prednosti:

  • Pad do 70 m
  • Spiralni tip turbina
  • Regulacione lopatice radnog kola i sprovodni aparat omogućavaju visoku efikasnost kod širokog raspona protoka sa sličnom efikasnošću kod delimičnog opterećenja kao kod Kaplanovih turbina. Regulacione lopatice radnog kola su slične konstrukcije kao kod Kaplanove turbine.
  • Pogodne su za elektrane sa velikim varijacijama nivo što rezultuje veću godišnju proizvodnju
  • Mnogobrojne mogućnosti prilagođavanja željama i zahtevima kupaca